Arduino Cursus

initiatie Arduino vanaf 19/12/2019

De cursus is gebaseerd op de Instructables Arduino cursus. Meer info kan je vinden op de link: https://www.instructables.com/id/Arduino-Learner-Kit/

Deelnemers krijgen een link naar onze Google drive waar alle cusrsusmateriaal: eboeken, voorbeeldcode en software staat.

Enkele impressies:

PROGRAMMA:

Cursus Arduino voor UBA MWV

De cursus is meer dan een inleiding op de Arduino. Hij is bestemd voor diegene die iets meer achtergrondkennis wil hebben. Het accent zal liggen op het programmeren in Arduino-C. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemer een minimale kennis van elektronica heeft.

De verschillende onderdelen van de cursus zullen als volgt behandeld worden:  aan de hand van een eenvoudige praktische schakeling, gekoppeld aan een Arduino,  zullen telkens in een eerste ronde de  diverse elementen van de programmeertaal uitgelegd worden. Daarna volgt in een tweede ronde een ‘in-diepte’-behandeling van deze elementen.   Het is de bedoeling dat de deelnemer dan thuis de opgedane kennis verder consolideert aan de hand van een aantal opdrachten.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een Arduino Uno en een Arduino Nano op een experimenteerprint waarop een aantal componenten (sensoren en actuatoren) gemonteerd zijn. De experimenteerprint is een ontwerp van Instructables.

Er zijn maar een beperkt aantal experimenteerprinten beschikbaar (kostprijs print zonder componenten: 7,50 euro). Ze moeten door de deelnemer zelf bestukt worden. De cursus kan ook gevolgd worden zonder de experimenteerprint. Wie hiervoor kiest moet dan zorgen voor een breadbord naast de Arduino Uno en een aantal losse componenten.

Voor deelnemers die over onvoldoende parate kennis van digitale techniek beschikken is er – bij voldoende belangstelling- een facultatieve opfrisavond voorzien.

Opfrisavond digitale technieken – 12 december

Opbouw en werking van een computersysteem
microprocessoren en microcontrollers
parallelle en seriele communicatie
bits en bytes
binair tellen en binair getalsysteem
hexadecimale representatie
ASCII-kode

logische bewerkingen: AND, OR, NOT
bitgewijze bewerkingen: schuiven en complementeren
analoog en digitaal
ADC en DAC

Kick-off 19 december: Kick-off avond

        

AGENDA:

Inleiding op Arduino

Arduino hardware:  Uno en Nano – opbouw, pinbezetting, schema

Arduino software: IDE

Installatie en gebruik van de Arduino IDE

            Programmeren van de Arduino hardware

            Arduino experimenteerprint

                        bouwaanwijzingen en gebruik

                        componenten op de experimenteerprint

            documentatiepakket en cursusmateriaal           

cursusprogramma :

9 januari

16 januari:

Lineair/ vertakt programmaverloop.
Voorwaardelijke sprongen?
Herhaallussen (if en goto, switch..case, do.. while).
Nieuwe functies: serieel en I2C/ tone() en noTone()

In 2 sketches zat er een foutje, hieronder kan je de aangepaste versies downloaden:

23 januari


30 januari

Webmaster Vincent on8pm

Copyright © 2014. All Rights Reserved.