Arduino Cursus

initiatie Arduino vanaf 19/12/2019

De cursus is gebaseerd op de Instructables Arduino cursus. Meer info kan je vinden op de link: https://www.instructables.com/id/Arduino-Learner-Kit/

Deelnemers krijgen een link naar onze Google drive waar alle cusrsusmateriaal: eboeken, voorbeeldcode en software staat.

PROGRAMMA:

Cursus Arduino voor UBA MWV

De cursus is meer dan een inleiding op de Arduino. Hij is bestemd voor diegene die iets meer achtergrondkennis wil hebben. Het accent zal liggen op het programmeren in Arduino-C. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemer een minimale kennis van elektronica heeft.

De verschillende onderdelen van de cursus zullen als volgt behandeld worden:  aan de hand van een eenvoudige praktische schakeling, gekoppeld aan een Arduino,  zullen telkens in een eerste ronde de  diverse elementen van de programmeertaal uitgelegd worden. Daarna volgt in een tweede ronde een ‘in-diepte’-behandeling van deze elementen.   Het is de bedoeling dat de deelnemer dan thuis de opgedane kennis verder consolideert aan de hand van een aantal opdrachten.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een Arduino Uno en een Arduino Nano op een experimenteerprint waarop een aantal componenten (sensoren en actuatoren) gemonteerd zijn. De experimenteerprint is een ontwerp van Instructables.

Er zijn maar een beperkt aantal experimenteerprinten beschikbaar (kostprijs print zonder componenten: 7,50 euro). Ze moeten door de deelnemer zelf bestukt worden. De cursus kan ook gevolgd worden zonder de experimenteerprint. Wie hiervoor kiest moet dan zorgen voor een breadbord naast de Arduino Uno en een aantal losse componenten.

Voor deelnemers die over onvoldoende parate kennis van digitale techniek beschikken is er – bij voldoende belangstelling- een facultatieve opfrisavond voorzien.

Opfrisavond digi ale technieken – 12 december

Opbouw en werking van een computersysteem
microprocessoren en microcontrollers
parallelle en seriele communicatie
bits en bytes
binair tellen en binair getalsysteem
hexadecimale representatie
ASCII-kode

logische bewerkingen: AND, OR, NOT
bitgewijze bewerkingen: schuiven en complementeren
analoog en digitaal
ADC en DAC

Kick-off 19 december

            Presentatie van de cursus

            Inleiding op Arduino

                        Arduino hardware:  Uno en Nano – opbouw, pinbezetting, schema

                        Arduino software: IDE

            Installatie en gebruik van de Arduino IDE

            Programmeren van de Arduino hardware

            Arduino experimenteerprint

                        bouwaanwijzingen en gebruik

                        componenten op de experimenteerprint

            documentatiepakket en cursusmateriaal

            Voor de distributie van het documentatiepakket en het cursusmateriaal moet elke deelnemer        een lege USB-stick (minimaal 4 Gb) meebrengen.

cursusprogramma 9, 16, 23 en 30 januari 2020

(de exacte invulling van de respectievelijke cursusavonden staat nog niet vast en is afhankelijk van het tempo waarin er gewerkt kan worden)

            Structuur van een Arduino C-programma

            Syntaxregels van een Arduino-C programma

            Variabelen: declaratie, plaats, naamgeving, datatypes, bereik, vastgelegde constanten

            Operatoren: rekenkundige, gemengde, logische

            Volgorde van operatoren

            Programma-verloop

            Controle-elementen (statements)

                        IF, FOR, WHILE, DO, SWITCH, BREAK, CONTINUE

            Digitale input en output

            Digitale functies

            Toestandsveranderingen (toggle, counting, modality)

            Analoge input en output

            Analoge functies

            Analoge seriele monitor (plotter)

            Mapping

            Timing functies

            Random functies

            Schrijven van functies

            functiebibliotheken (libraries)

            Interrupts

            Arrays

            seriele en I2C-communicatieInfo
 
Ook flashberichten
ontvangen van MWV ?

Registreer je dan op deze website. Zie inloggen

MWV agenda