Eerste online vergadering

Gezien we wegens de Covid maatregelen niet meer kunnen vergaderen in ons clublokaal zijn we gestart met Online vergaderingen via Jitsi.

Zo kunnen we naast onze radioverbindingen elkaar ook eens zien, onze projecten voorstellen en bespreken. Deze morgen waren online: Philippe- ON8PV, Carl- ON8TLR, Koen- ON4DAK, Albert-ON6WB, Elie- ON2EDR,Jacky- ON5ZT, Krist- ON4API.

Naast een officieel gedeelte over kasstand en clubzaken hadden we enkele boeiende gesprekken over Raspberry PI, QO-100, en enkele demo’s:

Albert: zelfgebouwde transceiver add-on voor digitale modes (FT8, Olivia, CW,…) gebaseerd op Rasberry PI met HDMI touchschreen.

Koen: 3D geprinte Helix mount voor QO-100.

Philippe: Warmtecamera van Fluke.

Krist: Relaissturing voor coaxswitches en polariteitschakelaars via Raspberry Pi en Node-Red.

Een geslaagde vergadering die zeker herhaald wordt. Er kunnen zeker nog leden aansluiten zodat er ook andere onderwerpen aan bod kunnen komen. Hou uw mailbox in de gaten .

Webmaster Vincent on8pm

Copyright © 2014. All Rights Reserved.